Skillslab

Studiegidsnr:1180FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Gert Vercauteren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit vak maken de studenten kennis met de werkomgeving van de vertaler. Het Skills Lab is een gesimuleerd vertaalbureau waarin vertalers als projectmanager, vertaler of revisor aan de slag gaan en kennis maken met de verschillende fases in het vertaalproces.

Studenten krijgen van een opdrachtgever reële teksten uit de vertaalpraktijk. Ze leren hoe ze offertes en facturen moeten opstellen (wat zijn gangbare tarieven en termijnen?), ze leren hoe ze correct met opdrachtgevers moeten communiceren, leren welke stappen er nodig zijn om een vertaalproject voor te bereiden en uit te voeren, en leren in team communiceren over problemen/vragen in vertalingen.

De studenten nemen in het Skills Lab de rol van projectmanager of vertaler/revisor op zich. Elke projectmanager is verantwoordelijk voor een team van vertalers en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de teksten die weer naar de opdrachtgever worden gestuurd. Hij/zij is ook degene die met de opdrachtgever communiceert en offertes/facturen stuurt. De vertaler/revisor combineert twee functies: een deel van de tijd staat hij/zijn in voor vertaalwerk, het andere deel van de tijd reviseert hij/zij het werk van collega's. Vertalers/revisoren communiceren onderling en met de projectmanager over problemen/vragen in verband met de vertaling en komen gezamenlijk tot een antwoord/oplossing.

In dit vak kunnen de studenten werken met verschillende vertaaltools, waaronder SDL Trados, Memsource en Wordfast Anywhere. Er zullen voor de drie programma's handleidingen en tutorials ter beschikking staan. De bedoeling is dat de studenten, net als vertalers in de praktijk, zich de programma's eigen maken wanneer ze die nog niet kennen.

Het tekstmateriaal dat wordt aangeleverd is heel gevarieerd. Eerst en vooral worden er teksten bezorgd in de verschillende talen die aan het departement worden onderwezen. Daarnaast gaat het om teksten uit verschillende domeinen met verschillende moeilijkheid en van verschillende lengte. De projectmanager leert op deze manier het werk op een zo efficiënt mogelijke manier te verdelen onder zijn/haar teamleden, de vertalers/revisoren leren welke teksttypes hen het best liggen.

Het Skills Lab is een cursus die hoofdzakelijk door de studenten zelf wordt geleid. De docent geeft een inleiding (eventueel aangevuld met een presentatie door een gastspreker die zelf in een vertaalbureau werkt) en is bereikbaar voor vragen. Hij geeft studenten op individuele basis uitleg wanneer ze een probleem/vraag hebben, maar laat het initiatief verder volledig aan het vertaalteam over.