Engels: Grammatica 1

Studiegidsnr:1181FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jim Ureel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het theoretische en praktische gedeelte van dit opleidingsonderdeel worden behandeld in de vorm van hoorcolleges waar je toelichtingen krijgen, ondersteund door MS PowerPoint-presentaties en discussies over de behandelde doelstructuren/grammaticale fenomenen.

Het opleidingsonderdeel bestaat uit twee delen: (1) een theoretisch gedeelte en (2) een praktisch gedeelte. In het theoretische gedeelte worden de basisprincipes van de Engelse grammatica uitgelegd met een gedetailleerde behandeling van noodzakelijke doelstructuren gerelateerd aan bv. zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, voornaamwoorden, lidwoorden, enz. In het praktische gedeelte wordt de theoretische kennis toegepast aan de hand van (gecontextualiseerde) grammaticale oefeningen en discussies van deze oefeningen. In zowel het theoretische als het praktische gedeelte wordt verder ingegaan op typische (interferentie)problemen voor (Nederlandstalige) taalleerders van het Engels. Door de beperkte tijd die wordt doorgebracht in de colleges word je verwacht regelmatig voorbereidingen te maken buiten de colleges.