Chinees: Taalbeheersing 1

Studiegidsnr:1184FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Chinees
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ching Lin Pang
Wim Haagdorens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens contrastieve oefeningen wordt de verwerving van een elementaire woordenschat uit verschillende lexicale velden en grammaticale structuren vastgezet. Deze oefeningen vormen doorgaans het sluitstuk van een taalverwervingsproces dat eerst mondeling en nadien schriftelijk verloopt. Daarom is er een sterke inhoudelijke samenhang met de stof van Grammatica en Media en Communicatie.