Chinees: Vertalen Chinees > Nederlands 1

Studiegidsnr:1185FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Chinees: Vertalen Chinees >Nederlands 1
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is voor Chinees: Grammatica 1 én Nederlands: Communicatie en variatie
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Chinees
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ping Ng

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Contrastieve oefeningen Chinees-Nederlands  (ook omgekeerd) met een grote variëteit aan teksten die de verschillende aspecten van de
Chinese samenleving en cultuur behandelen en deze waar mogelijk ook in een historische context plaatsen.
Oefeningen op taalvaardigheid met nadruk op spreek-, lees- en luistervaardigheid.