Italiaans: Vertalen Italiaans > Nederlands 1

Studiegidsnr:1186FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Italiaans: Vertalen Italiaans > Nederlands 1
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Italiaans: Grammatica 2 én Nederlands: Communicatie en variatie
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Italiaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sabien Hanoulle

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus bestaat uit werkcolleges waarbij actieve deelname van alle studenten vereist is. De studenten maken thuis wekelijks een vertaling waarop ze tijdens de volgende les uitgebreid feedback krijgen. De aandacht gaat naar de verschillen tussen Italiaanse en Nederlandse teksten qua zinsbouw, grammatica, woordgebruik en tekststructuur, aan een correct Nederlands taalgebruik, aan de verschillende taalregisters, verschillen qua doelpubliek, het gebruik van woordenboeken en andere (digitale) bronnen. De studenten krijgen een brede waaier van teksten voorgeschoteld met een stijgende moeilijkheidsgraad en in verschillende schrijfstijlen.