Cultuurfilosofie

Studiegidsnr:1187FLWTTA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Frank Albers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Analyse van invloedrijke culturele stromingen (Verlichting, Romantiek), historische ontwikkelingen (cultureel nationalisme, etnocentrisme, globalisering) en kritische perspectieven (cultuurrelativisme, Kulturkritik, culturele studies). De cursus focust dit jaar speciaal op de genese, de kenmerken en de politieke uitdagingen van het populisme.