Interculturele communicatie

Studiegidsnr:1188FLWTTA
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Christiane Stallaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is opgebouwd in drie complementaire delen:

A. Inleidende hoorcolleges

Deze hoorcolleges bieden een inleiding op Interculturele Communicatie als wetenschappelijke discipline. Volgende onderwerpen komen aan bod als voorbereiding op de verplichte lectuur en op de werkcolleges met presentatie.

  1. Het ontstaan van een discipline. Edward Hall en non-verbale communicatie.
  2. Sociale categorisering en etniciteit.
  3. Verbale communicatie. Sociale interactie en taal.
  • Persoonlijke, verplichte lectuur

Christiane Stallaert, Naar eigen beeld en gelijkenis. Ras, religie, volk in nazi-Duitsland en het inquisitoriale Spanje. Garant, 2019 (2de druk). ISBN: 978-90-441-3662-3.

Dit boek biedt een inzicht in politieke en maatschappelijke processen van etnische natievorming aan de hand van twee historische cases uit de Europese en wereldgeschiedenis. De student leert deze mechanismen te duiden en te herkennen in hedendaagse situaties.

  • Werkcolleges: groepsopdracht met eindpresentatie

Aan de hand van een groepsopdracht verwerven de studenten inzicht in verschillende vormen van diversiteit (sociale klasse, gender, leeftijd, ras, enz.) en de relatie tussen diversiteit, macht en communicatie. Op methodologisch vlak worden de studenten vertrouwd gemaakt met etnografisch onderzoek gekenmerkt door kwalitatieve onderzoekstechnieken (diepte-interview en participerende observatie; discoursanalyse) en een cultuurvergelijkend perspectief.

Werkboek: Brenda J. Allen. Difference Matters. Communicating Social Identity. Long Grove: Waveland Press, 2011. ISBN: 1-57766-673-9. Te koop bij Acco: € 33,75.  Voor studenten met een Acco-kaart:  € 30,38. Ook verkrijgbaar als e-book (Kindle; ongeveer 20 euro).