Frans: Tekst en communicatie

Studiegidsnr:1190FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kris Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens het eerste semester zijn de colleges gewijd aan algemene, informatieve en/of argumentatieve (pers)teksten:
1. In een eerste fase wordt er dieper ingegaan op het (communicatieve) fenomeen tekst. De student(e) leert dat er verschillende soorten (pers)teksten bestaan, leert deze te plaatsen binnen een algemeen theoretisch kader (gebaseerd op het communicatiemodel van Jakobson) en dus beter te begrijpen wat belangrijk is in welk type tekst. Via het samen lezen en analyseren van een selectie teksten wordt vervolgens de theorie omgezet in praktijk en leert de student(e) een gefundeerd commentaar te leveren op de algemene kenmerken van de besproken teksten, tegen de achtergrond van een algemene typologie van teksttypes.
2. In een tweede fase worden een aantal leesstrategieën aangeleerd en ingeoefend op basis van modelteksten. De student leert sleutelwoorden en structuurwoorden (connectoren) onderkennen en aan de hand van deze laatste de tekst logisch en duidelijk samen te vatten. 

Tijdens het tweede semester gaat de cursus dieper in op een aantal vormen van meer gespecialiseerde (argumentatieve, beschrijvende, narratieve, wetenschappelijke en literaire) teksten.

Op basis van het communicatiemodel dat werd aangeleerd wordt verder ingegaan op de begrippen genre en discours, en worden de kenmerken van verschillende tekstgenres en types van taalgebruik geduid. Hierbij wordt in het bijzonder ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen informatieve teksten of tekstpassages, narratieve teksten of tekstpassages, descriptieve teksten of tekstpassages en argumentatieve teksten. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar (populair-)wetenschappelijke teksten en naar fictieproza.