Portugees: Taal en cultuur 1

Studiegidsnr:1193FLWTTA
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Portugees
Examen:2e semester
Lesgever(s)Christiane Stallaert
Ana Sofia Corga Vieira

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *