Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Politieke actoren en gedrag

Studiegidsnr:1200FSWPAG
Vakgebied:Sociale wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Julie Sevenans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel behandelt het gedrag van kiezers en van politieke partijen. Welke factoren bepalen het stemgedrag van kiezers? Op welke manieren participeren burgers aan het politieke proces? Welke strategieën hanteren politieke partijen om stemmen te krijgen, om beleidsinvloed te maximaliseren en om ministerportfolio’s te bemachtigen? Dat zijn de vragen die tijdens de hoorcolleges centraal staan.

Concreet worden de belangrijkste theorieën uit het onderzoeksveld van ‘party politics’ en ‘political behavior’ behandeld. Enkele thema’s worden in de diepte uitgewerkt. De theorieën worden toegepast op relevante, actuele discussies en evoluties.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: stemgedrag (partij-identificatie, issue voting, spatial models,…), lokale verkiezingen, politieke polarisatie, electorale opkomst, politieke participatie en sociale bewegingen, issue-ownership, coalitievorming, enzovoort.