Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bestuurskunde

Studiegidsnr:1200PSWBSK
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wouter Van Dooren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit vak bestuderen we hoe het overheidsapparaat georganiseerd is, welke rol het vervult in de maatschappij en hoe politici samen met het overheidsapparaat in de brede zin sturing geven aan de maatschappij. Volgende vragen komen onder andere aan bod. Wat is het verschil tussen publiek en privaat? Wat zijn de grote trends in de organisatie van de overheid? Wat zijn onze belangrijkste instellingen? Hoe kan de overheid reguleren? Hoe verlopen de relaties tussen politiek en de bureaucratie? En, wat betekent goed bestuur?