Comparative political institutions

Studiegidsnr:1200PSWCOP
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wouter Wolfs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel biedt een inleiding in de vergelijkende politieke wetenschap. Het uitgangspunt is dat we onze eigen politieke context enkel kunnen begrijpen indien we ook kennis hebben van andere landen. De nadruk ligt op een aantal centrale politicologische concepten en instellingen die in vergelijkend perspectief worden besproken. Het gaat onder meer om staatsvorming, het politieke systeem, het kiesstelsel.