Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Comparative Political Institutions

Studiegidsnr:1200PSWCOP
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel biedt een inleiding in de vergelijkende politieke wetenschap. Het uitgangspunt is dat we onze eigen politieke context enkel kunnen begrijpen indien we ook kennis hebben van andere landen. De nadruk ligt op een aantal centrale politicologische concepten en instellingen die in vergelijkend perspectief worden besproken. Het gaat onder meer om staatsvorming, het politieke systeem, het kiesstelsel.