European Integration

Studiegidsnr:1200PSWEIG
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Bursens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus is een introductie op de Europese Unie. Alle basisaspecten van het Europese integratieproces komen aan bod: geschiedenis van het integratieproces, integratietheorieën, de belangrijkste actuele dossiers, instellingen en besluitvorming, en de belangrijkste beleidsdomeinen zoals de interne markt, budget, economic governance, buitenlands beleid, externe handel, de EMU, justitie en binnenlandse zaken. Daarnaast bevat dit vak vaardigheidsmodules zoals 'Europa online' en 'Argumenteren en debatteren'.