Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

History of International Relations

Studiegidsnr:1200PSWHIP
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jorg Kustermans
Zeger Verleye

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

History of International Politics bestudeert de belangrijkste ontwikkelingen in de internationale politiek sinds de zeventiende eeuw. Het beschrijft hoe het soevereine statensysteem in Europa ontstond en hoe het vervolgens geglobaliseerd geraakte als gevolg van de opgang en verval van de Europese koloniale imperia. Binnen het soevereine statensysteem ontwikkelden zich een aantal regels (diplomatieke immuniteit, internationaal recht, de notie dat grote mogendheden verantwoordelijkheid dragen voor het ganse systeem, een immer fragiel engagement voor mensenrechten, ...) die een zekere mate van internationale orde bewerkstelligen. Maar tegelijk was dit statensysteem het toneel van een reeks gewelduitbarstingen, waarvan sommigen in het centrum plaatsgrepen en sommigen in meer perifere regio's. History of International Poltics poogt inzicht te geven in de oorzaken, de gevolgen, en de veranderende vorm van deze oorlogen. De cursus besteedt ook aandacht aan het dekolonisatieproces en, meer algemeen, aan de terugkeer, als machtscentra, van niet-Europese landen in de internationale politiek.