Internationale betrekkingen

Studiegidsnr:1200PSWIIB
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tom Sauer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende onderwerpen komen aan bod:
- inleiding (incl.toelichting van de doelstellingen van de cursus); theorie en soorten analyse; systeem-niveau's en interactiegebieden; basisconcepten van de internationale politiek
- evolutie van de internationale samenleving (stadstaten, empires, staten-systeem, ...); globalisering
- Realisme
- Liberalisme
- Internationale Organisaties; integratie-theorieën
- Internationale veiligheid
- Internationale Economie: handel, monetaire, onderontwikkeling
- Besluitvorming buitenlands beleid
- Bevolking, migratie, energie, milieu