Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Internationale betrekkingen

Studiegidsnr:1200PSWIIB
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)David Criekemans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende onderwerpen komen – onder voorbehoud - aan bod in dit opleidingsonderdeel:

 

Inleiding tot de Internationale Betrekkingen

Basisconcepten van de Internationale Betrekkingen

Evolutie van het internationaal systeem sinds 1648: grote ontwikkelingen

De geopolitieke benaderingswijze en belangrijke geopolitieke denkers

Realisme in al zijn verschillende varianten en verschijningsvormen

Liberalisme in al zijn verschillende varianten en verschijningsvormen

Globalisering: economische dimensie, sociale en culturele gevolgen

Spaarzaamheidsbeleid in Europa: casus Griekenland en Zuid-Europa

(Neo-)Marxistische analyse

Centrum-periferie model (Johan Galtung)

Wereldsysteemtheorie (Wallerstein)

Internationale Organisaties met focus op het VN-systeem

Regionale integratie met focus op Europa

Federalisme, (Neo-)Functionalisme en Liberaal Intergouvernementalisme

Internationale Veiligheid sinds 2001 (vb. terrorisme, opkomst van machten als Rusland en China, Kosovo/Georgië/Oekraïne, Midden-Oosten: Irak/Libië/Syrië, aanslagen in Europa)

Geopolitiek van de energie en haar milieuconsequenties

Global governance en internationale (economische) vraagstukken. Van de economische crisis sinds 2008 tot vandaag.  

Reflectie over de internationale betrekkingen vandaag en morgen.