Politicologie

Studiegidsnr:1200PSWPOL
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stefaan Walgrave

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inleiding in de Politieke Wetenschap is een systematische inleiding in politieke wetenschappen. De studenten krijgen een breed overzicht van verschillende aspecten van politiek en politieke besluitvorming en hoe politieke wetenschappers daar mee omgaan. De cursus bevat de kernthema's en de basisparadigma's van de verschillende subdisciplines in politieke wetenschappen, zijnde internationale betrekkingen, bestuur en beleid,  politieke filosofie, en vergelijkende politiek. De nadruk van de cursus ligt op vergelijkende politiek: het systematisch vergelijken van politieke systemen, politieke fenomenen en politiek gedrag tussen landen. In de cursus komen een hele reeks thema's aan bod zoals vertegenwoordiging, politieke participatie, ideologieën, breuklijnen, partijen, kiesstelsels, stemgedrag, Europese integratie enzovoort.