Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Issues International Relations

Studiegidsnr:1200PSWVIP
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Issues International Relations kan gevolgd worden indien credit werd behaald voor History of International Relations
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk De Bièvre
Zeger Verleye

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit leesseminarie komen een aantal van de belangrijke vragen uit de internationale politiek aan bod. Alle teksten, de leessesies in kleine groep, alsook het paper zijn in principe in het Engels. Voor verdere informatie zie de Engelstalige website.

For further information, see English language website.