Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Arbeidsrecht

Studiegidsnr:1200RECARB
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Arbeidsrecht: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Arbeidsrecht OF samen op te nemen.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Daniƫl Cuypers
Sarah Knoops

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het practicum arbeidsrecht worden enkele belangrijke topics uit de basiscursus arbeidsrecht uitgebreid onderzocht, zoals een ontslag om dringende reden, flexibilisering, motivering ontslagreden, … . Dit practicum bouwt verder op de kennis verworven in de basiscursus Arbeidsrecht.

Het doel van een practicum is om een beter inzicht te verkrijgen in het arbeidsrecht en om de mondelinge en schriftelijke vaardigheden verder te ontwikkelen. De student leert om uit de feiten het rechtsprobleem te herkennen en dit rechtsprobleem oplossingsgericht te benaderen. Deze oplossing moet juridisch onderbouwd zijn door middel van het opzoeken en analyseren van relevant bronnenmateriaal. Studenten worden tevens beoordeeld op basis van hun actieve deelname tijdens de colleges.

Concreet gebeurt dit op verschillende manieren:

  • Enerzijds zal de student individueel een concrete adviesvraag beantwoorden als juridisch adviseur, zoals een bedrijfsjurist of een jurist bij een sociaal secretariaat. Hierover wordt ook een korte presentatie gegeven.
  • Anderzijds zal de student in beperkte groep een procedurestuk opstellen als advocaat in een fictieve case, waarna de zaak gepleit wordt voor de medestudenten.
  • Daarnaast wordt tijdens de contacturen een discussiecollege en/of een gastcollege georganiseerd.

Ter voorbereiding voor het geschiltraject trachten we een bezoek te brengen aan de arbeidsrechtbank en/of het arbeidshof te Antwerpen.