Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Familiaal vermogensrecht

Studiegidsnr:1200RECFAM
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Familiaal vermogensrecht: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Familiaal vermogensrecht OF samen op te nemen.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Renate Barbaix
Bert Van Den Houte

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het practicum familiaal vermogensrecht wordt de basiskennis die de student in de materie heeft verworven verder uitgebreid aan de hand van concrete vraagstukken. De praktische benadering van de belangrijkste topics uit de verschillende componenten van het familiaal vermogensrecht staat daarbij centraal. Van de student wordt een kritische ingesteldheid verwacht die hem/haar toelaat een wetenschappelijk onderbouwde stelling te verdedigen over vakspecifieke problemen.