Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Practicum Fiscaal recht: personenbelasting

Studiegidsnr:1200RECFIS
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Fiscaal recht: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Fiscaal recht OF samen op te nemen.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Nicole Plets
Inès Rivière

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens het practicum Fiscaal recht komen aan de hand van een individuele adviesvraag, een pleitoefening en rechtspraakanalyse uiteenlopende aspecten van het fiscaal recht aan bod. De casussen situeren zich voornamelijk in het kader van de personenbelasting en de familiale fiscaliteit. De student wordt tevens vertrouwd gemaakt met de verschillende soorten van fiscale bronnen en hun vindplaats.