Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Fiscaal recht: personenbelasting

Studiegidsnr:1200RECFIS
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Fiscaal recht: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Fiscaal recht OF samen op te nemen.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Nicole Plets
Inès Rivière

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens het practicum Fiscaal recht komen aan de hand van een individuele adviesvraag, een pleitoefening en rechtspraakanalyse uiteenlopende aspecten van het fiscaal recht aan bod. De casussen situeren zich voornamelijk in het kader van de personenbelasting en de familiale fiscaliteit. De student wordt tevens vertrouwd gemaakt met de verschillende soorten van fiscale bronnen en hun vindplaats.