Rechtsmethodiek

Studiegidsnr:1200RECHJT
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Vanheule
Jan Van Rompuy
Kim Swerts
Mik Verlinden
Karim Fawzi

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Rechtsmethodiek introduceert de studenten in de juridische heuristiek en maakt hen vertrouwd met de wijze waarop de jurist zijn documentatie inzake wetgeving, rechtspraak en rechtsleer verzamelt. De studenten leren hoe zij dit materiaal lezen, analyseren en toepassen op een eenvoudige juridische casus. Op die manier worden zij vertrouwd gemaakt met de identificatie van juridische vragen en de formulering van onderzoeksvragen. Zij leren een eenvoudig juridisch advies te schrijven, als voorbereiding op de vaardighedenvakken in de hogere jaren van de opleiding.

Na collectieve hoorcolleges over het Belgische rechtsstelsel en de juridische bronnen tijdens de eerste weken van het academiejaar, werken studenten nadien in kleine groepen en onder intensieve assistentenbegeleiding in de oefenbibliotheek van de faculteit. Actieve voorbereiding van en deelname aan deze werkcolleges zijn vereist.

De evaluatie gebeurt door middel van deeltijdse testen en evaluatie doorheen het academiejaar (deelname verplicht) en een eindtest tijdens de juni-zittijd.