Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Insolventierecht

Studiegidsnr:1200RECINS
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Insolventierecht: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Verbintenissenrecht EN credit voor OF samen op te nemen met (Zaken)Goederenrecht
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Melissa Vanmeenen
Inge Van de Plas

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het insolventierecht wordt algemeen omschreven als het recht van toepassing op schuldenaars in financiële moeilijkheden. Als zodanig betreft het een functioneel rechtsgebied, dat laveert tussen het verbintenissenrecht, zakenrecht, vennootschapsrecht, procesrecht, enz., zonder tot één van deze rechtstakken herleid te kunnen worden. Aangezien de studenten het basisvak insolventierecht nog niet hebben gevolgd, behandelt het practicum enkel de basisprincipes van de insolventieprocedures en komen zekerheden slechts beperkt aan bod. Op deze wijze wordt de student vertrouwd gemaakt met de uitgangspunten van deze boeiende en actuele  rechtstak.