Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Juridische argumentatieleer

Studiegidsnr:1200RECJAL
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Frederik Peeraer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Om de vermelde eindcompetenties te behalen, wordt de cursus in drie delen opgedeeld. Om overtuigend juridisch te argumenteren (deel III), moet je eerst in een algemene context leren argumenteren (deel II). Omdat aan de basis van argumenten een redenering ligt, vangt dit opleidingsonderdeel in deel I aan met een deel over de wijze waarop wij als mensen redeneren.

In deel I komen de voornaamste cognitieve verbanden van het menselijk denken aan bod. Op basis daarvan verwerf je inzicht in de opbouw van redeneringen en leer je aan welke vereisten een redenering moet voldoen om geldig te zijn. Daarnaast leer je de voornaamste structurele denkfouten kennen, leer je hoe ermee om te gaan en leer je waarom we dergelijke denkfouten maken.

In deel II leer je het onderscheid te maken tussen geldig redeneren en deugdelijk argumenteren, hoe argumenten het best worden opgebouwd en wat deugdelijk argumenteren precies inhoudt. Hier leer je ook de voornaamste argumenten kennen die vaak onterecht overtuigen.

In deel III leer je de voornaamste begrippen kennen die nodig zijn om te begrijpen hoe de betogen van partijen en van de rechter zijn opgebouwd. De opbouw van die betogen komt eveneens aan bod. Daarnaast gaan we dieper in op de rol die verschillende soorten feiten kunnen spelen in een juridische procedure. Aan de hand van een uitgewerkt denkkader leer je hoe je hedendaagse argumentaties in een bredere context kan plaatsen, zodat je de voornaamste juridische argumentatieschema’s kan toepassen op concrete casussen.