Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Personen- en familierecht

Studiegidsnr:1200RECPFR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Personen- en familierecht: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Personen- en familierecht.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Frederik Swennen
Aïda Verstappen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Practicum personen- en familierecht (1200RECPFR)

In het practicum personen- en familierecht worden een aantal thema’s uit het personen- en familierecht nader bestudeerd en praktisch toegepast. In het academiejaar 2017-2018 situeren de thema’s zich rond het ouderlijk gezag. We staan bijvoorbeeld stil bij de wisselwerking tussen de familierechtbank en de jeugdrechtbank, de functie van het openbaar ministerie en de bemiddeling in familiezaken.

Het practicum bestaat concreet uit: 

  • Een juridische procedure tussen verschillende partijen (geschiltraject). De studenten bereiden als advocaat een casus voor, stellen procedurestukken op en bepleiten hun zaak. In een andere casus treden zij op als rechter.
  • Het schrijven en presenteren van een korte paper (adviestraject). Aan de hand van de nota en de presentatie wordt verder gereflecteerd en gedebatteerd.
  • Specifieke colleges met korte individuele opdrachten, zoals een discussiecollege en/of een gastcollege. De studenten bereiden deze sessies voor op basis van eigen opzoekingen in juridische bronnen.

Er vindt ook een bezoek aan de familierechtbank plaats.