Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Practicum Rechten en vrijheden

Studiegidsnr:1200RECREV
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Rechten en vrijheden: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Staatsrecht
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Wouter Vandenhole
Vincent Bellinkx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De Wet op de Gemeentelijke Administratieve Sancties doet veel stof opwaaien. Niet enkel wordt de 'absurditeit' van sommige concrete gevallen in de pers aan de kaak gesteld. Er rijzen ook vanuit juridische hoek belangrijke vragen over de verenigbaarheid van de GAS-wet met de grondrechten, zoals het recht op een eerlijk proces. De studenten zullen zich deze kernvragen eigen maken met het doorlopen van een beroep tot vernietiging van de nieuwe GAS-wet voor het Grondwettelijk Hof. Daarnaast zullen ook verschillende sprekers van belangenorganisaties, zoals de liga voor de mensenrechten, en de overheid hun standpunt uiteen komen zetten.