Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Rechtstaalbeheersing - debatklas

Studiegidsnr:1200RECRJD
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Cathy Berx
Karl Hendrickx
Matthias Storme
Kelly Reyniers
Charlotte Henskens
Steven Slachmuylders
Astrid Helmer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. Rechtstaalbeheersing

De studenten krijgen in de eerste colleges een inleiding in de volgende onderwerpen: de ontoegankelijkheid van de rechtstaal, de historische en actuele oorzaken daarvan, de problematiek van de Nederlandse norm in Vlaanderen. In een volgende reeks colleges worden de lexicale, syntactische, tekstuele en conventionele problemen van de rechtstaal besproken, waarbij telkens ook oefeningen worden gemaakt om die problemen te herkennen en zo mogelijk te verbeteren. Daarbij wordt een actieve voorbereiding van en inbreng tijdens het college verwacht. In een derde reeks colleges worden de kenmerken van een aantal juridische tekstgenres besproken en wordt geprobeerd de structuur en toegankelijkheid van die teksten te verhogen.

2. Debatklas

De studenten krijgen de mogelijkheid zich in te werken in een specifiek probleem met juridische relevantie en hierover een discussie te voeren. Vaak gaat het over actuele onderwerpen die in de recente wetgeving of politiek-parlementaire discussie aan de orde kwamen. Hierbij wordt niet alleen de techniciteit van een juridisch probleem ontleed, maar wordt ook sterk de nadruk gelegd op de historische, ethische, maatschappelijke en/of economische achtergronden van het recht