Practicum Socialezekerheidsrecht (Sociale bijstand)

Studiegidsnr:1200RECRSO
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Socialezekerheidsrecht (sociale bijstand) : credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Socialezekerheidsrecht OF samen op te nemen.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Bernard Hubeau
Margot Van Leuvenhaege

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel wordt getracht de beginselen van de Sociale Bijstand aan de student bij te brengen. Aan de hand van enkele hoorcolleges wordt het theoretisch kader van de Sociale Bijstand geduid. Er is ook veel aandacht voor de praktische kant van de zaak. Zo worden colleges rond pleiten en procesvoering georganiseerd. Er wordt ten slotte kennisgemaakt met de praktijk via een bezoek aan een Sociaal Centrum van het OCMW en het Arbeidshof te Antwerpen.