Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Staats- en Bestuursrecht

Studiegidsnr:1200RECSBR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Staatsrecht: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Staatsrecht EN Bestuursrecht OF samen op te nemen met Bestuursrecht.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Dirk Vanheule
Mathieu Leloup

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het practicum staats-en bestuursrecht focust zich op de rechtsbescherming tegen de staat met betrekking tot de fundamentele rechten en vrijheden. De toepassing van een aantal geselecteerde rechten, zoals de vrijheid van vereniging, de vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy en het recht op een familieleven worden bestudeerd in de huidige maatschappelijke context. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het internationale en meergelaagde juridische landschap zodat inzicht wordt verworven in de nationale en internationale institutionele structuren die belangrijk zijn bij deze vorm van rechtsbescherming. Naast hoorcolleges zullen deze thema’s worden verwerkt in individuele en groepsopdrachten.