Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Strafrecht

Studiegidsnr:1200RECSTR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Strafrecht: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Strafrecht.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Joƫlle Rozie
Laurens Claes

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het practicum strafrecht heeft tot doel het opbouwen en verder ontwikkelen van de mondelinge en schriftelijke vaardigheden aan de hand van strafrechtelijke onderwerpen. Dit zal onder meer gebeuren door het in groep bespreken van de actualiteit en wetsvoorstellen, alsook het observeren van een strafzaak. Daarnaast zal elke student een advies over een strafrechtelijke rechtsfiguur dienen te schrijven dat aan de groep wordt voorgesteld en vervolgens in groep wordt bediscussieerd. Tot slot zullen ook verscheidene juridische rollenspelen worden gespeeld.