Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Practicum Socialezekerheidsrecht

Studiegidsnr:1200RECSZR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Socialezekerheidsrecht: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Socialezekerheidsrecht OF samen op te nemen.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Freek Louckx
Vanessa Hermans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het practicum beoogt, in aansluiting op de basiscursus, een aantal uiteenlopende capita selecta uit het socialezekerheidsrecht nader te bestuderen. De onderwerpen worden bestudeerd op basis van een vooraf ter beschikking gestelde documentatiemap die zowel omkaderende literatuur en rechtspraak als een concrete opdracht bevat. De concrete toepassingsgevallen dienen door de studenten individueel en schriftelijk te worden voorbereid en worden vervolgens in groep besproken.

Er wordt tevens een bezoek aan de abeidsgerechten te Antwerpen gepland. Er wordt ook met gastsprekers gewerkt. Er wordt intensief samengewerkt met het practicum Socialebijstandsrecht.