Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Socialezekerheidsrecht

Studiegidsnr:1200RECSZR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Socialezekerheidsrecht: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Socialezekerheidsrecht OF samen op te nemen.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Freek Louckx
Laura De Meyer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het practicum beoogt, in aansluiting op de basiscursus, een aantal uiteenlopende capita selecta uit het socialezekerheidsrecht nader te bestuderen. De onderwerpen worden bestudeerd op basis van een vooraf ter beschikking gestelde documentatiemap die zowel omkaderende literatuur en rechtspraak als een concrete opdracht bevat. De concrete toepassingsgevallen dienen door de studenten individueel en schriftelijk te worden voorbereid en worden vervolgens in groep besproken.

Er wordt tevens een bezoek aan de abeidsgerechten te Antwerpen gepland. Er wordt ook met gastsprekers gewerkt. Er wordt intensief samengewerkt met het practicum Socialebijstandsrecht.