Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Taalgebruik Frans

Studiegidsnr:1200RECTFR
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Frans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Daniël Cuypers
Tine Van Hecke

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus focust op de taalkennis en -vaardigheden die vereist zijn om Franse juridische teksten te begrijpen en om als jurist efficiënt te communiceren in het Frans: parate kennis van de juridische basiswoordenschat, goede beheersing van de grammatica en vlotte uitvoering van bepaalde taaldaden. Er wordt getraind op de grammatica-onderdelen die van belang zijn in een betoog en in een correspondentietekst (subjonctif, conditionnel, passé composé, pronoms, phrase interrogative, groupes prépositionnels, mots-liens,...). Aan de hand van een aantal wetteksten en arresten maken de studenten zich vertrouwd met het juridische jargon. Tegelijkertijd bouwen ze een actieve woordenschatkennis op door middel van schriftelijke woordenschatoefeningen en een mondelinge presentatie.

Van de studenten wordt verwacht dat zij tijdens de contactmomenten, zowel onderling als met de docent, uitsluitend Frans spreken.