Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Verbintenissenrecht

Studiegidsnr:1200RECVER
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Verbintenissenrecht: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Verbintenissenrecht EN Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Britt Weyts
Brecht Debruyn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In aansluiting op het basisvak, beoogt het practicum verbintenissenrecht een aantal thema’s uit het algemeen verbintenissenrecht nader te bestuderen en praktisch toe te passen. Naast het algemeen verbintenissenrecht, zullen er ook topics van aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht in het practicum aan bod komen. Het practicum bestaat concreet uit: 
-          een juridische procedure tussen verschillende partijen (geschiltraject)
-          het schrijven en presenteren van een korte paper (adviestraject)
-          discussiecollege
-          een of meerdere gastcolleges.