Practical International Law and the Law of International Organisations

Studiegidsnr:1200RECVVI
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum International Law and the Law of International Organisations: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Koen De Feyter
Deborah Casalin

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het practicum volkenrecht zal dit jaar ingaan op het thema staatsaansprakelijkheid. Twee vragen staan daarbij centraal. Wanneer is een schending van een volkenrechtelijke verplichting toerekenbaar aan de staat? En onder welke omstandigheden wordt een schending als rechtmatig beschouwd? Tijdens het practicum zullen de studenten een juridisch onderbouwd standpunt ontwikkelen rond deze problematiek. In een eerste opdracht zullen de studenten juridisch advies geven aan een niet-statelijke actor over de aansprakelijkheid van een staat in een specifieke casus. In een tweede opdracht zullen de studenten een staat vertegenwoordigen in een fictief geschil voor het Internationaal Gerechtshof.