Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Studiegidsnr:1200RECVVS
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Vennootschappen, verenigingen en stichtingen: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Vennootschappen, verenigingen en stichtingen OF samen op te nemen.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Robby Houben
Alexander Snyers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het practicum vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden kennis, inzicht en vaardigheden verworven met betrekking tot de eigenheid van diverse vennootschapsvormen, met specifieke aandacht voor preventie en behandeling van conflicten. Deze conflicten situeren zich zowel op niveau van het bestuur als op niveau van de aandelen.
Het practicum valt grosso modo uiteen in twee opdrachten per student. De eerste opdracht bestaat uit het geven van een praktijkgericht advies aan een actor in het vennootschapsleven: een aandeelhouder, bestuurder, vennootschap, etc. De tweede opdracht bestaat uit het analyseren van een feitenrelaas. Aan de hand van deze analyse bepaalt de student een processtrategie, die uitmondt in een pleitoefening.
Op basis van de diverse opdrachten en interactieve colleges krijgen de studenten inzicht in feiten en juridische oplossingen met betrekking tot de diverse aspecten van het vennootschapsleven.