Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Goederenrecht en bijzondere overeenkomsten

Studiegidsnr:1200RECZAK
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Goederenrecht: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor (Zaken)Goederenrecht OF samen op te nemen.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Nicolas Carette
Johan Van de Voorde
Samuel De Winter
Jonathan Schenk

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het practicum goederenrecht beoogt een verdieping en uitbreiding van het basisvak goederenrecht dat in het eerste semester van het derde bachelorjaar is gegeven. Hierbij zal aandacht gegeven worden aan de goederen, de verschillende zakelijke rechten (zoals vruchtgebruik, eigendom, mede-eigendom en erfdienstbaarheden), aan bezit en verkrijgende verjaring en tenslotte aan andere goederenrechtelijke thema's zoals burenhinder.

In het practicum wordt bijzondere aandacht besteed aan het verwerken van juridische bronnen en de praktische vaardigheid van het maken van cases.