Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Fiscaal Recht

Studiegidsnr:1201RECFIS
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Fiscaal recht: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Fiscaal recht OF samen op te nemen.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Bruno Peeters
- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens dit practicum komen op een praktische wijze uiteenlopende aspecten van de personenbelasting aan bod. Aan de hand van een individuele casus zal de student een advies moeten opstellen die tevens mondeling dient toegelicht te worden. Daarnaast wordt een pleitoefening georganiseerd waarbij de student op wetenschappelijk onderbouwde wijze een processtuk moet opstellen en de zaak moet pleiten. In het kader hiervan zal ook een bezoek aan de rechtbank georganiseerd worden. Voordat met de praktische toepassing van het fiscaal recht gestart wordt, zal de student eerst vertrouwd gemaakt worden met de verschillende soorten van fiscale bronnen en hun vindplaats.