Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Staatsrecht

Studiegidsnr:1201RECSTA
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Staatsrecht II: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Staatsrecht EN Bestuursrecht EN Recht van de Europese Unie OF samen op te nemen
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Patricia Popelier
Ute Lettanie

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Instellingen, politieke crisis en staatshervorming.

 

Dit juridisch practicum bundelt enkele actuele vragen en problemen die de afgelopen jaren aan bod kwamen.

In de eerste plaats behandelen we het thema ‘politieke crisis’ met onderwerpen als de vermeende ongrondwettigheid van de federale verkiezingen in 2010, en de bevoegdheidsbeperking van de ontslagnemende regering tot de lopende zaken.

Ook de staatshervorming zal worden besproken, met een selectie uit de bevoegdheidsoverdrachten. The thema instellingen biedt de gelegenheid om de brug te slagen met het Europees Recht. We bespreken onder meer de EU Six pack met impact op de nationale begrotingsprocedure, en de subsidiariteitsprocedure en de rol van nationale en regionale parlementen t.a.v. de EU.

Ook de casussen putten uit deze onderwerpen.