Micro-economie

Studiegidsnr:1201TEWAEC
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende OO'en:
- 'Inleiding tot de algemene economie' of 'Economie'
- 'Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen' of 'Wiskunde' of 'Wiskundige methoden en technieken' (minstens 8/20)
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bruno De Borger

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus volgt de grote lijnen van het handboek.

  1. Inleiding: informatie over de algemene aanpak van de cursus door de docent.
  2. Analyse van vraag en aanbod: herhaling, aanvullingen en toepassingen.
  3. Preferenties, keuzegedrag van de consument en de theorie van de vraag: herhaling, aanvullingen en toepassingen.
  4. Productie- en kostentheorie: herhaling, aanvullingen en toepassingen.
  5. Perfect concurrentiële markten met toepassingen.
  6. Monopolie en monopsonie: marktevenwicht, welvaartseconomische gevolgen, toepassingen.
  7. Gedrag van bedrijven met marktmacht: diverse vormen van prijsdiscriminatie, reclame-uitgaven.
  8. Oligopolistische markten, speltheorie en strategisch gedrag: Cournot, Bertrand, dominante firma.
  9. Beslissen onder onzekerheid: verwachte nutshypothese, risico-aversie, asymmetrische informatie.
  10. Publieke goederen en externaliteiten.