Beslissingsondersteunende methoden

Studiegidsnr:1201TEWKWM
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:

- 'Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen' of 'Wiskunde' of 'Wiskundige methoden en technieken'
Contacturen:75
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ida Ruts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel bouwen we verder op de basiskennis, inzichten en vaardigheden die werden aangeleerd in het opleidingsonderdeel "Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen". We gaan nu dieper in op een aantal specifieke klassen van methoden en technieken, geïnspireerd op typische (kwantitatieve) economische en bedrijfskundige beslissingsprocessen. Bij elk van deze klassen vertrekken we vanuit (bedrijfs)economische vraagstukken, bekijken we verschillende methoden die nuttig kunnen zijn voor het oplossen van dergelijke problemen, en gaan we de behandelde methoden en technieken nadien toepassen op praktische voorbeelden. 
De vier grote onderwerpen die in dit opleidingsonderdeel aan bod komen zijn gewone differentiaalvergelijkingen en lineaire differentievergelijkingen, die zeer nuttig zijn als mechanismen om continue, respectievelijk discrete dynamische systemen te beschrijven en te onderzoeken. Als derde grote groep methoden bekijken we de vele mogelijkheden van matrixmodellen. Deze modellen hebben talrijke onmiddellijke toepassingen in economie en bedrijfskunde, maar daarnaast vormen de technieken die hier aangeleerd worden ook een basis voor enkele meer statistisch getinte methoden die aan bod komen in "Kwantitatieve beleidsmethoden" (BA3). Tenslotte trekken we ook tijd uit voor een inleiding in de lineaire programmering, en bekijken we ondermeer grafische - en simplexmethoden.