Zakelijk en economisch Duits 2

Studiegidsnr:1201TEWZEC
Vakgebied:Zakelijke Communicatie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:

- 'Zakelijk en economisch Duits 1'
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Duits
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Ingeborg Dusar

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid wordt tijdens de colleges ingeoefend.  Zowel de grammaticale als de lexicale en communicatieve opdrachten/ oefeningen worden steeds gegroepeerd rond een bepaald thema:

  1. Interculturaliteit en Landeskunde:  Smalltalk in een informele en formele context (Erasmusstudenten in Duitsland/ resp.  zakelijke contacten met Duits-en anderstaligen) 
  2. Professionele communicatie via telefoon en e-mail.
  3. De Duitse onderneming (structuur en organisatie) en de economische betekenis van Duitsland als handelspartner
  4. De bedrijfspresentatie + de presentatie van grafieken en diagrammen

De socio-economische en politieke actualiteit wordt elke les kort besproken via nieuwsitems (internet). De lectuur van een roman en minstens 1 gastcollege verdiepen het inzicht in in de Duitstalige bedrijfscultuur .