Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Zakelijk en economisch Duits 2

Studiegidsnr:1201TEWZEC
Vakgebied:Zakelijke Communicatie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:

- 'Zakelijk en economisch Duits 1'
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Duits
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Ingeborg Dusar

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid wordt tijdens de colleges ingeoefend.  Zowel de grammaticale als de lexicale en communicatieve opdrachten/ oefeningen worden steeds gegroepeerd rond een bepaald thema:

  1. Interculturaliteit en Landeskunde:  Smalltalk in een informele en formele context (Erasmusstudenten in Duitsland/ resp.  zakelijke contacten met Duits-en anderstaligen) 
  2. Professionele communicatie via telefoon en e-mail.
  3. De Duitse onderneming (structuur en organisatie) en de economische betekenis van Duitsland als handelspartner
  4. De bedrijfspresentatie + de presentatie van grafieken en diagrammen

De socio-economische en politieke actualiteit wordt elke les kort besproken via nieuwsitems (internet). De lectuur van een roman en minstens 1 gastcollege verdiepen het inzicht in in de Duitstalige bedrijfscultuur .