Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Gezondheid en preventie

Studiegidsnr:1202GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Filip Struyf
Hedwig Neels
Evi Schaerlaken
Jill Meirte

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Gezondheid en preventie: 
* Kinesitherapie binnen de gezondheidszorg
* Etymologie van de medische terminologie
* International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) theorie
* Methodisch handelen voor probleemoplossing in de kinesitherapie
* Gezondheidsleer

Studieloopbaancoaching:

*Digitale intake naar wetenschappelijke instapcompetenties en leer- en motivatiestijl

*Optioneel individueel supervisiegesprek met SLC-coach