Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practical Tax Law

Course Code :1202RECFIS
Study domain:Law
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Sequentiality:
Contact hours:30
Credits:6
Study load (hours):168
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:Dutch
Exam period:exam in the 2nd semester
Possibility of resit:No
Lecturer(s)Anne Van de Vijver
Karl Pauwels

3. Course contents *