Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Recht van de EU - Institutioneel

Studiegidsnr:1202RECREU
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Recht van de Europese Unie: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Recht van de Europese Unie.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Johan Meeusen
Maaike Geuens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het practicum Recht van de Europese Unie - institutioneel biedt een introductie in de voornaamste instellingen en rechtspraak van de Europese Unie. De studenten zullen, door middel van schriftelijke en mondelinge opdrachten, vertrouwd raken met verschillende aspecten van het Europese bestel.