Macro-economie

Studiegidsnr:1202TEWAEC
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende OO'en:
- 'Inleiding tot de algemene economie' of 'Economie'
- 'Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen' of 'Wiskunde' of 'Wiskundige methoden en technieken' ( minstens 8/20)
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jacques Vanneste

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De leerstof bestaat uit drie kernmodules en een aantal uitbreidingen.

Kernmodules

  1. Kortetermijn analyse: de Goederenmarkt; Financiële markten; het IS-LM model
  2. Middellangetermijn analyse : de Arbeidsmarkt; Phillips curve; Inflatie
  3. Langetermijn analyse : Groei, Technologische vooruitgang

Uitbreidingen

  1. De rol van de verwachtingen in financiële markten; consumptie; investeringen
  2. De open economie: goederenmarkten en financiële markten; wisselkoers(regimes)
  3. Pathologieën: de Financieel-economische crisis; Schuldenproblematiek
  4. Budgettaire en monetaire politiek

De analyse van de theoretische modellen wordt voortdurend geïllustreerd met en getoetst aan voorbeelden uit de recente economische geschiedenis en de internationale economische actualiteit.