Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 2

Studiegidsnr:1202TEWKWM
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:
- 'Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen' (minstens 8/20)
Contacturen:75
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tom Mestdag

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat voornamelijk uit lineaire algebra, differentiaalvergelijkingen en lineaire programmering.

Het deel lineaire algebra behandelt verschillende kenmerken van matrices en vectoren. De volgende onderwerpen komen aan bod : rang van een matrix, rij-echelonvorm, LU-ontbinding, deelruimtes en basis, orthogonaliteit van vectoren, eigenwaarden en eigenvectoren, diagonalisatie van vierkante matrices, stelsels lineaire differentievergelijkingen, reële kwadratische vormen. 

In het deel over differentiaalvergelijkingen beshouwen we de voornaamste oplossingstechnieken voor ondermeer scheidbare differentiaalvergelijkingen en (stelsels van) lineaire differentiaalvergelijkingen (van hogere orde). We bekijken ook enkele aspecten van de kwalitatieve studie van differentiaalvergelijkingen. Ook de studie van lijnintegralen, nodig in de mechanica, komt aan bod.

In het deel Lineaire Programmering maken we kennis met de voornaamste optimalisatietechniek : de simplex methode. 

Bij alle onderdelen worden verschillende economische en technologische toepassingen gezien.